Het Odensehuis is een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten. Meestal is de diagnose ‘dementie’ gesteld. In het Odensehuis wordt een prettige en veilige sfeer gecreëerd waarin bezoekers aan allerlei activiteiten kunnen deelnemen.

Lees meer