overige info

MIJNGEZONDHEID.NET

MijnGezondheid.net is een goed beveiligd, persoonlijk online zorgdossier voor patiënten. MijnGezondheid.net biedt de mogelijkheid om via internet uw gezondheidszaken met de huisartsen van huisartsenpraktijk Moen en Warnier gemakkelijk en snel te regelen. 

Via het portaal MijnGezondheid.net kunt u

  • uw herhaalmedicatie bestellen
  • een afspraak maken met  uw huisarts
  • een e-consult aanvragen bij uw huisarts
  • een deel van uw dossier inzien

Ook vindt u op MijnGezondheid.net betrouwbare informatie over uw aandoeningen en de medicijnen die u gebruikt.

NHG

De site van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

PATIENTEN OVER DE PRAKTIJK

Onder de knop vindt u de resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de accreditering.

THUISARTS.NL

Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.

NIET VERSCHIJNEN

Niet verschijnen bij de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente zonder af te bellen heeft consequenties

Het komt helaas regelmatig voor dat een patient een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisartsen en andere medewerkers onnodig veel tijd verloren. Er is immers op uw komst gerekend!   

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?
Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ten minste 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?
U krijgt een rekening bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van €25,00 of €50,00 afhankelijk van het soort afspraak. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af.

PRAKTIJKFOLDER

In onze praktijkfolder kunt u veel van wat u hier op onze site tegenkomt, nog eens rustig nalezen. De folder kunt u aanvragen bij de praktijk of hier direct downloaden.

IKGEEFTOESTEMMING.NL

U kunt op deze website uw toestemming geven of uw toestemming intrekken voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens voor raadpleging via het LSP (Landelijk Schakelpunt).

EEN KLACHT INDIENEN

Wij streven ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij proberen ons werk professioneel uit te voeren.

Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of over de gang van zaken in de praktijk. 

De klachtenprocedure en het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

U kunt ook een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg