Professioneel dansen en musiceren is topsport, er wordt zowel fysiek als mentaal veel gevraagd van podiumkunstenaars. Deze beroepsgroep heeft zijn specifieke kwetsbaarheden en vraagt een aparte medische benadering. De Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziek Geneeskunde, NVDGM, heeft als doelen het verbreden en verdiepen van belangstelling en deskundigheid op het gebied van de dans- en muziekgeneeskunde in meest brede zin.

Deze week is Bas aangesteld als bestuurder van de NVDMG. De binding met muziek is sterk, hij speelt in zijn vrije tijd graag piano met een voorkeur voor het klassieke repertoire. Binnen de vereniging gaat Bas zich met name richten op het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners en scholingsprogramma’s voor huisartsen. Meer informatie vindt u op www.nvdmg.org.