Het Odensehuis is een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten. Meestal is de diagnose ‘dementie’ gesteld. In het Odensehuis wordt een prettige en veilige sfeer gecreëerd waarin bezoekers aan allerlei activiteiten kunnen deelnemen. Het uitgangspunt is dat iemand niet dement is, maar dementie heeft en nog altijd in staat is veel zelfstandig te doen.

Ook in Doorwerth is sinds 2018 een Odensehuis. Na een aantal jaar blijkt het in een behoefte te voorzien. Vanuit onze praktijk wijzen wij vaak op het Odensehuis. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan deze voorziening en hoewel er financiële potjes zijn blijven donaties zeer welkom.

Onze praktijk steunt het Odensehuis van harte. Doe u mee? Bezoek voor meer informatie https://odensehuisdoorwerth.nl/