Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk van de beroepsgroep wordt onze praktijk eens per drie jaar gecontroleerd. Kortgeleden vond er weer een beoordeling plaats. Tot ons genoegen blijkt ons team volledig te voldoen aan de kwaliteitsnormen, de praktijkaccreditatie is verlengd. Uiteraard blijven wij werken aan verbetering, ook uw ideeën zijn welkom.