Tot ons genoegen is de praktijk fors gegroeid sinds onze start in 2016. Groei betekent uiteraard ook dat er meer vraag naar zorg is. Om deze toegenomen vraag op te vangen is er vanaf heden op vrijdag een dubbele bezetting van huisartsen. Voorlopig neemt Jeroen Schols, onze vaste waarnemer, de extra vrijdag voor zijn rekening. Vanaf 1 maart zal Miriam Warnier, naast de maandag, woensdag en donderdag ook op vrijdag spreekuur houden. Wij hopen onze patiënten met deze uitbreiding beter en sneller te kunnen bedienen.