Op 26 oktober worden de griepvaccins gegeven. Alle patiënten die een indicatie hebben voor bescherming tegen de griep zijn uitgenodigd. Griep is meestal alleen hinderlijk, maar kan soms gevaarlijk zijn. Zeker bij kwetsbare mensen kan een eenvoudige griep tot complicaties leiden. Mensen die menen ten onrechte geen uitnodiging te hebben ontvangen kunnen zich melden bij onze assistente.