Op 3 november hebben we de griepvaccinaties toegediend aan mensen die daarvoor in aanmerking komen. Een aantal mensen heeft geen gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de griepspuit. Deze patiënten worden de komende week opnieuw per brief benaderd. Voor deze tweede kans om ingeënt te worden tegen de griep, en zo beschermd te zijn tegen de griep en de complicaties daarvan, hoeven mensen geen afspraak te maken. Wie wil worden gevaccineerd kan zich elke werkdag melden bij de assistente. Zij zal de griepspuit direct toedienen.