Afgelopen donderdag, 11 januari, heeft Miriam Warnier een bijdrage geleverd aan een nascholingsavond voor huisartsen genaamd “Jonge Hond – Oude Rot”. Op deze avond waren er een 6-tal sprekers die allemaal een kort praatje hielden over hun hobby, dan wel opleiding dan wel interessante (bij)baan. Miriam heeft een presentatie gehouden over haar promotieonderzoek. De organisatie van de avond, waar ongeveer 70 belangstellende huisartsen uit de regio bij aanwezig waren, was in handen van de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH). Deze WDH wordt gevormd dóór huisartsen en organiseert bijscholingen vóór huisartsen. Het was een leerzame avond die afgesloten werd met een nieuwjaarsborrel.