Onze wetenschappelijke beroepsvereniging het Nederlandse Huisartsen Genootschap, publiceert richtlijnen, de zogenaamde NHG-Standaarden. Deze standaarden zijn bedoeld om het medische beleid in de dagelijkse praktijk van de huisarts te ondersteunen. Inmiddels zijn er ruim 100 richtlijnen en deze maand is de standaard ‘Bacteriële Huidinfecties’ gepubliceerd. Miriam Warnier heeft aan deze richtlijn meegewerkt. Huidinfecties worden veel gezien in de huisartsenpraktijk, krentenbaard en wondroos zijn bekende voorbeelden.

De standaard kunt u hier lezen. Voor patiënten is hier informatie over dit onderwerp te vinden.