Onze praktijk is geaccrediteerd door het ‘Nederlands Huisartsen Genootschap’. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen moet aan vele eisen worden voldaan. Hierbij gaat het niet alleen om medisch-inhoudelijke zaken, maar ook om bijvoorbeeld organisatorische processen. De pas verworven accreditatie is voor een beperkte tijd geldig, volgend jaar wordt er weer getoetst. Wij zullen steeds aandacht moeten schenken aan kwaliteitshandhaving en -verbetering. Dat doen we graag en met de overtuiging dat het zo hoort.