Deze maand is Sabrina Slob in ons team komen werken. Zij heeft ruime ervaring als doktersassistente. Hiervoor werkte Sabrina als triage-assistente op de huisartsenpost in Arnhem. Eerder heeft ze bij een arbodienst gewerkt waar ze zich onder andere bezighield met keuringen en vaccinatieprogramma’s. Sabrina werkt alleen op de woensdag niet, op alle andere dagen kunt u met uw vragen bij haar terecht.