Deze week hebben we een reanimatietraining gehad. Gelukkig komt een hartstilstand bij mensen thuis of in de huisartsenpraktijk zelden voor, uiteraard moet het team te allen tijde een reanimatie kunnen uitvoeren. Juist omdat een reanimatie niet vaak nodig is moet deze vaardigheid jaarlijks worden bijgehouden door een training. Naast het oefenen van de techniek van hartmassage, beademing en het gebruik van de AED (defibrillator) is er ook aandacht voor communicatie en protocol. Wie neemt de leiding? Wie belt 112? Welke dingen doe je in welke volgorde? Ook dat zijn belangrijke zaken bij een reanimatie. Na het doorlopen van de training hebben alle medewerkers een certificaat ontvangen, het was een geslaagde avond. Natuurlijk hopen we dat we onze opgefriste kennis en vaardigheden ook het komende jaar niet in de praktijk hoeven te brengen, maar we zijn er klaar voor!