Cijfers uit 2016 laten zien dat psychische klachten de grootste oorzaak van ziekteverzuim zijn. Burn-out en overspannenheid zijn de laatste jaren toegenomen. Veel mensen hebben het idee dat er steeds meer moet in steeds minder tijd. Er kunnen klachten ontstaan zoals slecht slapen, een kort lontje hebben en piekeren. Door stress kunnen ook lichamelijke problemen zoals hartkloppingen en hoofdpijn opspelen. Deze problemen zijn te voorkomen door op tijd aan de bel te trekken. Onder begeleiding van onze praktijkondersteuner kan worden geleerd hoe er het beste met stressveroorzakers kan worden omgegaan. Onderzoek leert dat een dergelijke begeleiding mensen weerbaarder maakt en dat verzuim minder lang duurt. 

Als u denkt veel stress te ervaren, er last van heeft en er wat aan wil doen kunt u een afspraak maken bij Philippine Vriesen, onze psycholoog en praktijkondersteuner. Zij kan u verder helpen.